Termeni si conditii - acord de utilizare www.bursa-dezmembrari.ro de
catre dezmembratori autorizati si vanzatori de piese auto din dezmembrari

1.Partile Contractante

1.1. SC SAE AUTOMOTOR SRL, cu sediul social în Pitesti, B-dul Nicolae Balcescu, nr. 91, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/859/1993 CUI 3832727, având contul nr. RO49INGB0000999910544705, deschis la Banca ING Bank, reprezentată de dl. Safta Emil – Administrator, operatorul www.bursa-dezmembrari.ro în calitate de Prestator.
si
Clientul/Furnizorul, cu datele de identificare din aplicatia www.bursa-dezmembrari.ro au agreat următoarele:
Acesta reprezintă contractul propus de Prestator și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe www.bursa-dezmembrari.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a www.bursa-dezmembrari.ro reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei Prestatorului în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

Definitii:

www.bursa-dezmembrari.ro: aplicatia web pentru gestionare si listare/achizitie cereri de piese auto din dezmembrari.
Serviciu: serviciile puse la dispoziție de Prestator prin intermediul www.bursa-dezmembrari.ro
Client: persoana juridică care se inregistreaza pe www.bursa-dezmembrari.ro si cumpara cel putin un anunt.
Furnizor: persoana juridică care se inregistreaza pe www.bursa-dezmembrari.ro si publica cel putin un anunt de piese auto din dezmembrari pentru un Client Final (cerere de la un client propriu, pe care din diverse motive la acel moment nu o poate onora).
Client Final: persoana fizica sau juridica care listeaza o cerere de piesa(e) pe www.bursa-dezmembrari.ro, fara sa fie autentificat, sau pentru care un Furnizor a listat un anunt.
Credit: suma in euro pe care un Client/Furnizor o are in cont. Creditul se poate cumpara platind cu cardul, sau se poate castiga listand anunturi de piese pentru clientii proprii, pentru a castiga in urma listarii de anunturi este necesar ca un alt Client sa cumpere anunturi listate de Furnizor, in felul acesta la fiecare anunt cumparat contul Furnizorului creste cu 1,00 euro

2. Obiectul și acceptarea prezentului Contract de prestări servicii

2.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor operatiunilor realizate prin intermediul www.bursa-dezmembrari.ro, (cererilor de piese, publicarea anunturilor, cumpararea anunturilor) Clientul/Furnizorul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a cumpara credit sau a-și deschide un cont. Toate creditele cumparate sau castigate, și deschiderea contului implică acceptarea de către Client/Furnizor a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către Client/Furnizor se face prin bifarea căsuței "Am luat la cunoștință de Termenii si conditiile de utilizare a www.bursa-dezmembrari.ro ".
2.2. Prestatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unui anunt publicat este aceea în vigoare pe www.bursa-dezmembrari.ro la momentul la care s-a plasat anuntul de către furnizor.
2.3. În calitate de operator al www.bursa-dezmembrari.ro, Prestatorul prestează pentru Client servicii de acces la www.bursa-dezmembrari.ro, in baza platii unui comision.
2.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și web browser.
2.5. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu:
- Termenii și Condițiile - https://www.bursa-dezmembrari.ro/termeni si conditii/
- Politica de confidentialitate - https://www.bursa-dezmembrari.ro/politica de confidentialitate/;
- Cum functioneaza - https://www.bursa-dezmembrari.ro/cum functioneaza/.

3. Durata contractului

3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminata, începând de la data inregistrarii sau data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.
3.2. Imediat ce se inregistreaza Clientul/Furnizorul are acces la publicarea de anunturi pentru clientii sai in calitate de Furnizor, iar in calitate de Clientul poate cumpara anunturi imediat ce are Credite in cont, Creditele pot fi castigate prin publicarea de anunturi sau pot fi cumparate.

4. Valoarea contractului și efectuarea plății

4.1. Creditul se poate cumpara platind o valoare minima de 50,00 euro pentru care Prestatorul emite factura, sau poate fi castigat asa cum am explicat mai sus.
4.2. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti Prestatorului o sumă de 2,00 euro din contul de Credit, pentru fiecare anunt cumparat, doar daca cumpararea nu este anulata ulterior.
4.3. Pentru publicarea de anunturi Furnizorul primeste 1,00 euro pentru fiecare anunt cumparat de catre un Client, iar daca Clientul nu finalizeaza vanzarea, Furnizorului i se retrage 1,00 euro castigat initial de la acel Client.
4.4. Furnizorul poate retrage din credit minim 200,00 euro, cu conditia sa îi ramana in cont minim 50,00 euro. In aceasta situatie Furnizorul emite catre Prestator factura fiscala, egala cu valoare retragerii din credit, pentru comision vanzare piese auto. Creditul retras este cu TVA inclus daca Furnizorul este platitor de TVA.

5. Utilizarea www.bursa-dezmembrari.ro

5.1 Prin documentul de fata, Termeni si conditii de utilizare, Prestatorul va acorda Clientului/Furnizorului si numai acestuia licenta ne-exclusiva pentru utilizarea www.bursa-dezmembrari.ro.
5.2 Aplicatia nu poate fi transferata, vanduta, cedata, sublicentiata, indiferent prin ce mijloace sau pus la dispozitia unei alte parti, fara a avea, in prealabil, acordul scris al Prestatorului.

6. Disponibilitatea serviciilor afișate

6.1 Oferta Prestatorului cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată si Prestatorul își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.
6.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin intermediul www.bursa-dezmembrari.ro. Serviciile de mentenanța sunt anunțate prin intermediul www.bursa-dezmembrari.ro.
6.3. Clientul/Furnizorul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.
6.4. Accesul la www.bursa-dezmembrari.ro este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client/Furnizor, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul/Furnizorul nu respecta prezentul document sau foloseste cu rea-credinta serviciile www.bursa-dezmembrari.ro situatie in care Prestatorul restrictioneaza accesul la www.bursa-dezmembrari.ro. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.
6.5. Prestatorul depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile www.bursa-dezmembrari.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99%. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil, insa include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Prestatorul își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus.
6.6. De asemenea, Prestatorul depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client/Furnizor și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicații.

7. Drepturile și obligațiile părților

7.1. Drepturile și obligațiile Clientului/Furnizorului

7.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.
7.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.
7.1.3. Clientul se obligă să respecte în totalitate prevederile legate de drepturile de autor și protecția datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele introduse în sistem.
7.1.4. Clientul iși asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor folosite.
7.1.5. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Prestatorul nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel de prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.
7.1.6. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.
7.1.7. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile www.bursa-dezmembrari.ro.

7.2. Drepturile și obligațiile Prestatorului

7.2.1. Prestatorul asigură:
• asistență in utilizarea www.bursa-dezmembrari.ro de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale) pentru probleme legate de www.bursa-dezmembrari.ro
• backup săptămânal al datelor
• conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
7.2.2. www.bursa-dezmembrari.ro acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client/Furnizor, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului/Furnizorului. În cazul în care Prestatorul primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți/furnizori, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.
7.2.3. Fiecare Client/Furnizor va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul/Furnizorul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client/Furnizor încalcă dispozițiile legale in vigoare sau se angajează în activități ilegale sau imorale.
7.2.4. Backup-ul datelor se realizează săptămânal, Clienții/Furnizorii având acces la versiunile anterioare ale datelor prin serviciul de Cloud.
7.2.5. Prestatorul nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului/Furnizorului.
7.2.6. Prestatorul oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea www.bursa-dezmembrari.ro.
7.2.7. În cazul în care uptime-ul este sub 99%, la cererea Clientului, Prestatorul va oferi despăgubiri procentuale din valoarea creditului cumpareat cu ultima plata efectuata.
7.2.8. Prestatorul are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare al serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

8. Înregistrare, parole și responsabilități

8.1. Accesul Clientului/Furnizorului la funcționalitățile din cadrul www.bursa-dezmembrari.ro este permis doar Utilizatorilor sau Clienților/Furnizorilor ce au ca obiect de activitate dezmembrarea de masini sau vanzarea de piese auto din dezmembrari. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.
8.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Prestatorul nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.
8.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale www.bursa-dezmembrari.ro sau accesul altor persoane în afara celor autorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

9. Răspunderea contractuală

9.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Prestator precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.
9.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează catre www.bursa-dezmembrari.ro, si este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.
9.3. Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul/Furnizorul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.
9.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Prestatorul pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul/Furnizorul înțelege și acceptă faptul că Prestaorul va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.
9.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Prestatorul nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Prestatorul nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de aplicatie.
9.6. Prestatorul nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de aplicatie.

10. Încetarea contractului

10.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
1. părțile convin de comun acord încetarea contractului;
2. neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
3. decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
4. în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

11. Exonerarea de răspundere

11.1. Prestatorul nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului/Furnizorului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Prestatorului.

12. Confidențialitate

12.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:
1. de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
2. de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.
12.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
1. informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
2. informaţia era accesibilă publicului;
3. partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

13. Forța majoră

13.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.
13.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.
13.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
13.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe.
În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

14. Legea guvernantă

14.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.
14.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Prestatorului.

15. Dispoziții finale

15.1. Părțile declară sunt de acord cu toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.
15.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.
15.3. Orice notificare către Prestator trebuie trimisă electronic la adresa de email support@hybrid-s.com.

Anexa 1 – prelucrarea datelor personale conform GDPR

Contract prelucrare date personale Operator (Client)– Împuternicit (Prestator) Varianta 1.0 valabilă din 1 februarie 2021.
Prezenta anexă prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de către Beneficiar, în calitate de Operator si de către Prestator, în calitate de Împuternicit în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare ”GDPR”), ca și orice legislație națională subsecventă cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art 1. Termeni

În cuprinsul acestei anexe termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folosiți vor avea definițiile stipulate de art. 4 din GDPR.

Art 2. Obiectul prelucrării

Obiectul prelucrării datelor personale îl reprezintă prelucrarea de către Împuternicit a datelor personale trimise de către Operator în scopul furnizării serviciilor stipulate în contractul principal de servicii www.bursa-dezmembrari.ro.

Art 3. Date colectate

Datele personale puse la dispoziție de către Operator prelucrate în temeiul acestui contract sunt:
Pentru serviciul www.bursa-dezmembrari.ro – datele personale sunt cele care apar pe documente, cum ar fi: Nume, prenume emitent document și date de identificare ale acestuia, email, telefon iar în cazul în care se emite documentul catre un client persoană fizică: nume, prenume, adresă completă, și în funcție de dorința Operatorului – cont bancar, CNP. De asemenea Operatorul poate adăuga și alte date personale suplimentare în mod direct în facturile emise, pe care Împuternicitul nu are cum să le prevadă.

Art.4 Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt:
• angajați ai Operatorului
• clienți ai Operatorului

Art. 5. Instrucțiuni specifice

În temeiul acestui contract Operatorul da următoarele instrucțiuni specifice Împuternicitului:
5.1. Sa colecteze și să prelucreze date cu caracter personal primite de la Operator în mod direct în scopul prevăzut la art.7. Aceste date sunt cele specificate în articolul 3.
5.2. Să trimită mesaje prin email în numele Operatorului, pentru serviciul de transmitere documente prin email (dacă acest serviciu este folosit de către Operator);
5.3. Să colecteze și să prelucreze informații dacă documentele sale trimise si găzduite pe platforma Prestatorului au fost deschise si/sau vizualizate de către Clienții Operatorului.

Art. 6. Durata prelucrării

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este identică cu durata funcționării contractului principal de furnizare servicii.

Art. 7 Natura și scopul prelucrării

Natura și scopul prelucrării sunt cele stabilite de către Operator în temeiul contractului principal și anume furnizarea serviciilor www.bursa-dezmembrari.ro, în funcție de pachetul de servicii achiziționat.

Art. 8 Sub-împuterniciți

În cazul în care prelucrarea datelor Operatorului sau anumite părți are prelucrării se efectuează de către Împuternicit prin intermediul altor persoane, numite sub-împuterniciți, acesta trebuie să respecte următoarele principii:
8.1. În temeiul acestui articol Operatorul înțelege să autorizeze Împuternicitul să prelucreze datele sale prin următorii sub-împuterniciți pentru următoarele activități: – Digital Ocean Inc pentru găzduire
8.2. Pentru sub-împuterniciți viitori, Împuternicitul primește o autorizare generală de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau țară cu nivel adecvat de protecție recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite părți ale procesării datelor conform prezentului contract care oferă un nivel de securitate adecvat, cel puțin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligația de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Împuternicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiecții în termen de 2 zile lucrătoare.
8.3 De asemenea www.bursa-dezmembrari.ro poate trimite datele prelucrate de Operator către alți împuterniciți ai Operatorului (cum ar fi de exemplu procesatorii de plăți) doar daca există un contract între Operator și acești alți împuterniciți, ca și cererea Operatorului către www.bursa-dezmembrari.ro de a trimite datele către acest împuternicit.

Art. 9. Drepturile și obligațiile Operatorului

• Dreptul să primească informații de la Împuternicit sau sa verifice prin auditor mandatat dacă Împuternicitul are și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute de GDPR; verificarea va avea loc în baza unei notificări scrise prealabile, transmisă cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării;
• Dreptul să primească asistență din partea Împuternicitului, în special pentru îndeplinirea obligației sale de a răspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevăzute de GDPR;
• Dreptul de a face obiecțiuni cu privire la alți sub-împuterniciți conform art. 8.2;
• Să respecte obligațiile sale conform GDPR în calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Împuternicit, pe seama sa;
• Obligația de a face informarea persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv în ceea ce privește informarea cu privire la prelucrarea datelor de către Împuternicit în temeiul acestui contract;
• Obligația să răspundă exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;
• Obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate către Împuternicit;
• Operatorul înțelege că din momentul ștergerii datelor după încheierea prestării serviciilor de către Împuternicit conform obligațiilor GDPR și a art. 10 a acestui contract, datele nu mai pot fi recuperate și este întreaga responsabilitate a Operatorului să se asigure că și-a făcut o copie completă a acestora.
• În toate situațiile în care Operatorul este cel care trebuie să execute o obligație, cum este, spre exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, Împuternicitul nu poate fi ținut de inacțiunile Operatorului din sfera acelei obligații.

Art. 10. Drepturile și obligațiile Împuternicitului:

• Obligația să informeze Operatorul în termen de maxim 10 zile, în cazul în care, în opinia Împuternicitului, o instrucțiune încalcă GDPR și/sau altă dispoziție legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• Obligația să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în numele Operatorului în conformitate cu art 32 din GDPR și cu art 11 din prezenta Anexă;
• Obligația de a informa Operatorul fără întârzieri nejustificate de o încălcare a securității datelor personale ale Operatorului pe parcursul prelucrării realizate de către Împuternicit;
• Obligația de a asista Operatorul cu toate informațiile necesare în vederea notificării, dacă este cazul, către Autoritatea competentă pentru încălcarea securității datelor, dar fără a se substitui Operatorului în obligația sa de notificare;
• Obligația de a acorda asistență Operatorului să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din GDPR;
• Obligația de a asista Operatorul pentru soluționarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primită de la persoanele vizate, în legătură cu datele personale care au fost colectate și prelucrate de Împuternicit, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea acesteia. Această asistența nu se aplică în situația în care Operatorul are deja în instrumentele tehnice furnizate de către Împuternicit posibilitatea de a soluționa direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde Operatorul are deja toate informațiile cu privire la ce date colectează);
• Obligația să nu transmită date cu caracter personal și/sau informații confidențiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunoștință în timpul executării contractului;
• Obligația să asigure instruirea personalului autorizat să prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidențialitatea acestor date;
• Obligația să includă obligații de confidențialitate către angajați și sub-împuterniciți;
• Dreptul să dezvăluie anumite date cu caracter personal în virtutea unei obligații legale sau a unei alte condiții prevăzute de legislație la solicitarea unei autorității, instituții publice sau instanțe judecătorești.
• Dreptul de a recruta sub-împuterniciți conform art. 8 sau în situația în care a primit aprobare din partea Operatorului;
• Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistenței Operatorului, de catre Operator, în situațiile prevăzute de GDPR conform art. 9, dacă acestea depășesc costul lunar al serviciilor prestate de către Împuternicit.
• Dreptul de a folosi informații statistice anonimizate ca urmare a activităților prestate ca urmare a acestui contract sau a întregii sale activități.
• Obligația de a șterge toate datele colectate ca urmare a acestui contract în calitate de Împuternicit în termen de maxim 6 luni de la încetarea contractului dintre cele două părți.
• Împuternicitul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de către Operator.

Art.11 Securitatea prelucrării

11.1 Împuternicitul trebuie să îndeplinească măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura măsurile adecvate de securitate raportate la risc, conforme cu bunele practici în industrie. În stabilirea nivelului adecvat de securitate, Împuternicitul trebuie să ia în considerare stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, ca și riscurile care apar ca urmare a prelucrării, în special cu privire la cele care pot duce care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
11.2 În acest context Împuternicitul a stabilit aplicarea internă a următoarele măsuri organizatorice și tehnice de securitate pentru securitatea datelor personale, luând în considerare tipul de activitate prestată:
• audit periodic de securitate realizat de experti in securitate cibernetica
• acces limitat la baza de date pentru un numar foarte restrans de angajati ai Imputernicitului
• monitorizarea permanenta a accesului la baza de date
• criptarea conexiunii folosite de Operator pentru accesarea serviciului folosind SSL
• parolele clienților stocate criptat
• copii de siguranță regulate
11.3 În mod voluntar, Împuternicitul poate trimite rezumatele concluziilor auditorilor de securitate (după ștergerea informațiilor comerciale sau confidențiale) realizate periodic către Operatori pentru a demonstra activitățile sale continue pe acest subiect. Art.12 Limitarea răspunderii Operatorul este de acord să exonereze Împuternicitul de orice răspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:
• nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricărei răspunderi a Împuternicitului;
• respectarea instrucțiunilor Operatorului sau nerespectarea instrucțiunilor Operatorului justificată în prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;
• lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizării unui temei legal greșit de către Operator;
• nerespectarea contractului din cauza unor acțiuni ale Operatorului.

Art.12 Delimitarea răspunderii

Operatorul și Împuternicitul își delimitează responsabilitățile cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal (de exemplu asigurarea confidențialității sau a securității prelucrării), în funcție de accesul și controlul efectiv exercitat asupra datelor, atât din punct de vedere contractual, cât și tehnic.

Art.13 Intrare în vigoare și modificări.

Această anexă intră în vigoare pe 1 februarie 2021 și este valabilă până la modificarea ei de către Hybrid-S și informarea clienților în acest sens. Utilizarea contului după informarea clienților înseamna acordul acestor cu privire la acest document.