POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

SC Sae Automotor SRL, denumită generic în cele ce urmează și Sae Automotor, în calitate de dezvoltator, proprietar, administrator al website-ului www.bursa-dezmembrari.ro respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.
Vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.
Sae Automotor SRL își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului www.bursa-dezmembrari.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de anunt sau notificare prealabilă, in acest sens, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care le-ai agreat.
Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile si aplicatiile, dezvoltate si administrate de Sae Automotor SRL și pentru care Sae Automotor are calitatea de dezvoltator/proprietar/administrator.
Toate aceste website-uri si aplicatii (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate/modificate) precum si website-ul www.bursa-dezmembrari.ro vor fi denumite generic, în mod individualsau colectiv, Site/aplicatie și/sau Site-uri/aplicatii în cele ce urmează.

Definiții

1. Date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
3. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
4. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
5. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
6. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
7. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
8. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
9. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
10. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

Sae automotor poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.
Formularul de cerere piesa/piese prezentat pe site-ul www.bursa-dezmembrari.ro cere informații prin care puteti fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

a) Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră;
b) Pentru a va contacta in vederea ofertarii piesei/pieselor din comanda dumneavoastra;
c)Pentru a livra servicii precum informatii relevante despre, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat;
d)Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastra.
Sae Automotor SRL colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor/Aplicatiilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul/Aplicatia este vizitat.
Sae Automotor SRL poate folosi în cadrul Site-urilor/Aplicatiilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:
a) Pentru a îmbunătăți securitatea cererilor.
b)Pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferim, și a vă furniza servicii cât mai bune.
În diferite secțiuni din Site/Aplicatie, trebuie sa introduceti adresa de email, adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou.
Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar Sae Automotor SRL le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.
Sae Automotor poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:
a)conformarea la rigorile legii;
b)protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale Sae Automotor SRL și ale site-urilor/aplicatiile sale web;
c)acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.
Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.
Sae automotor SRL nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți, le foloseste doar la indeplinirea cererilor de piesa/piese.

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul www.bursa-dezmembrari.ro

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul www.bursa-dezmembrari.ro implică:
Folosirea datelor cu caracter personal la rezolvarea cererilor pe care dumneavoastra le publicati, catre vanzatorii de piese auto din dezmembrari;
Sae Automotor nu colectează date pentru plățile online de la persoane fizice datorita faptului ca persoanele fizice nu au nici o obligatie de plata atunci cand folosesc serviciile Sae Automotor SRL oferite prin intermediul www.bursa-dezmembrari.ro;
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute, catre institutiile abilitate.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

Sae Automotor poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopui:
a)realizării de rapoarte si analize;
b)realizării de informări;
c)publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către Sae Automotor SRL.

Securitatea datelor colectate

Sae Automotor SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate angajatilor și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.
Serverele pe care Site-urile/Aplicatiile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității.
Facem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm tehnologiile noi în domeniu, și atunci cand și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor de securitate pe care le folosim.
De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către Sae Automotor SRL este, periodic analizată din punctul de vedere al securității.

Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, in afara controlului Sae automotor SRL, website-uri care consideram că le veți găsi utile.
Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de Sae Automotor SRL

Minori

Sae Automotor SRL nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Sae Automotor SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult.
Dacă sunteți minor și accesați un Site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Sae Automotor SRL. și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactati la